Вісник ТК МКС, Вип. 1.  / Вестник ТК МКС, Вып. 1.  /  Bulletin of the TC ICSS, Vol. 1.   

>  Зміст. Содержание. Content 

 

Поширюється в мережі Інтернет за ухвалою Термінологічної комісії при МКС. Протокол № 4  засідання ТК МКС від 25.05.2017.

Распространяется в сети Интернет по решению Терминологической комиссии при МКС. Протокол № 4 заседания ТК МКС от 25.05.2017.

Authorized for distribution in the Іnternet upon the resolution of the Terminological Committee under the TC ICSS. Protocol No. 4 of the session of the TC ICSS, 25 May 2017.

 

Головний редактор. Главный редактор. Editor-in-Chief 

> Вікторія Людвігівна Іващенко  

   Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

 

Рецензенти. Рецензенты. Reviewers

> Загнітко Анатолій Панасович > Рецензія

  Український мовно-інформаційний фонд НАНУ, Київ, Україна

> Jan Franciszek Nosowicz > Recenzja 

   Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa, Polska 

 

Редколегія. Редколлегия. Editorial board  

Stanisław Gajda  

   Uniwersytet Opolski, Opole,  Polska

> Вячаслаў Канстанцінавіч Шчэрбін  

   Цэнтр сістэмнага аналізу і стратэгічных даследаванняў НАН Беларусі, Мінск, Беларусь 

> Володимир Володимирович Дубічинський

   Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, Україна

   Варшавський університет, Варшава, Польща  

> Ewa Wolnicz-Pawłowska 

   Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

> Vladan Jovanovic 

   Институт за српски језик САНУ, Београд, Србија

> Сергей Викторович Гринев 

   Московский городской педагогический университет, Москва, Россия 

   Uniwersytet w Bialymstoku, Bialymstok, Polska

> Milica Mihaljević

   Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Republika Hrvatska 

> Mariusz Górnicz

   Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

> Ivana Bozděchová

   Univerzita Karlova, Praha, Česká republika 

> Mojca Žagar Karer

   Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija 

> Lana Hudeček

   Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Republika Hrvatska

> Валентина Федоровна Новодранова

   ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет                                                                                           им. А. И. Евдокимова" Минздрава России, Москва, Россия 

> Кацярына Пятроўна Любецкая

   Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь 

> Jana Levická

   Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava, Slovenská republika