Вісник ТК МКС, Вип. 2.  / Вестник ТК МКС, Вып. 2.  /  Bulletin of the TC ICSS, Vol. 2.   

>  ЗмістСодержание. Content 

 

Поширюється в мережі Інтернет за ухвалою Термінологічної комісії при МКС. Протокол № 5 засідання ТК МКС від 23.08.2018.

Распространяется в сети Интернет по решению Терминологической комиссии при МКС. Протокол № 5 заседания ТК МКС от 23.08.2018.

Authorized for distribution in the Іnternet upon the resolution of the Terminological Committee under the TC ICSS. Protocol No. 5 of the session of the TC ICSS, 23.08.2018.

 

Головний редактор. Главный редактор. Chief editor

> Вікторія Іващенко 

   Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

 

Рецензенти. Рецензенты. Reviewers

> Albina Auksoriūtė (Lietuva) 

> Е Цисун (КНР)


Редколегія. Редколлегия. Editorial board  

Stanisław Gajda  

   Uniwersytet Opolski, Opole, Polska

> Вячаслаў Шчэрбін (Беларусь) 

   Цэнтр сістэмнага аналізу і стратэгічных даследаванняў НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

> Володимир Дубічинський (Україна)

   Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, Україна

   Варшавський університет, Варшава, Польща  

> Ewa Wolnicz-Pawłowska (Polska)

   Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

> Владан Јовановић (Србија) 

   Институт за српски језик САНУ, Београд, Србија

> Сергей Гринев (Россия)

   Московский городской педагогический университет, Москва, Россия 

   Uniwersytet w Bialymstoku, Bialymstok, Polska

> Milica Mihaljević (Republika Hrvatska)

   Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Republika Hrvatska 

> Mariusz Górnicz (Polska)

   Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

> Ivana Bozděchová (Česká republika)

   Univerzita Karlova, Praha, Česká republika 

> Валентина Новодранова (Россия)

   ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет                                                                                           им. А. И. Евдокимова" Минздрава России, Москва, Россия

> Mojca Žagar Karer (Slovenija)

   Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija

> Lana Hudeček (Republika Hrvatska)

  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Republika Hrvatska

> Кацярына Любецкая (Беларусь)

   Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь 

> Людмила Науменко (Україна)

   Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка